فصل دیگر


Share/Save/Bookmark

فصل دیگر
by Orang Gholikhani
22-Jul-2012
 

فصل دیگر

در انتظاری بی صراحت

نمی آید                 نمی خواهد

فصلی دیگر از ماورای نا باوریها

زمستان است

یا بهاری خشک

میبلعد مرا این سایه تبدار دیروز

یاد یک خلسه در خواب نیمروزی تابستان

یا در رخوت پائیزی بی نور و کمرنگ

فصل دیگر

خبری از رویا و خواب ما  ندارد

نگاهی برای تشویش مهتاب نمیابد

در فرار ند زمیان انگشتانم

این شنهای طلائی بی صبر

چو آن ساعت  قرمز که به عقربه اش آویخته شدم روزی

و هیچوقت بیدارم نکرد

درک میکنم زمان بی برگشت را

به آغوش میکشم افسوس  خواسته ها

خواسته های  ناگفتنی

برای فصلی دیگر

که نمی آید                 نمی خواهد

آزاد کند این دل غمگین

زندانی  کوه ماتم

کدام باد                                        کدام جریان  مجازی

کدام اراده یاغی

شنها را به کوه بر میبرد

تا صخره ها با آینده خود ملاقات کنند

در فصلی دیگر

اورنگ

Juillet 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani