مرز

مرز
by Orang Gholikhani
14-Jul-2012
 

سالها تردید

در آغوش تحقیر با سکوت

مرگ جاده درغبار خاک

انتظار تصمیم

کشامشی بی درنگ با آخرین درد

نبرد با دشمنی بی نام و بی رنگ

گداخت گستاخانه خوب با بد

برفراز مرز لذت و مرگ

سالها خشونت

در آغوش زندگی با شرم

لعنت دنیا برسادگی روح

انتظار قیام

برای گذشتن فکر از مرز

به دیدار عشق بی زجر

به مزار گذشته سرشار

تولدی دیگر آینده إی نا معلوم

اورنگ

Juillet 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Brink

by Orang Gholikhani on