بهاران

بهاران
by Orang Gholikhani
21-Apr-2012
 

دلم برايت تنك شده بهاران

سفر طولانی شده

در ژرفای زمان

اشكم سرد شده

در گفتگوی پوچ زمستان

ولی كرما رخنه كرده در دلم

رخنه كرده

رخنه كرده

به امید سرابی

به اميد بوسه اي

در تابستان

بر كونه عشق كوته كارم

خدا يانم خدا يانم خدا يانم

پائیز شده بازيجه دستانم

انقلابي شده وجدانم

كه نميبيند پاياني به اين حالم

گرفتارم رستگارم يا گناهكار

ندارم راهی

بجز ابدیت

راهی طولانی

که آخر ش سرخوردگیست

براي سبكباران

دلم برايت تنك شده بهاران

اورنگ

Avril 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani