قاصدکها

قاصدکها
by Orang Gholikhani
15-Apr-2012
 

یاد لب تو

در پوستم خانه کرده

فهم و غوغا محو شده

با یادلب تو

با یاد لب تو

در نسیم صبح خسته

سر درد فغان میزند

از مرگ گل یاس

بوی تن تو

در نهان قلبم لانه کرده

برای یاد آن شبهای نمناک

که جانفرسا بود

با بوی تن تو

با بوی تن تو

^^^^^^^^^

و قاصدکها بی جوابند

گرفتار

گرفتار گردباد

گرفتارگردباد زندگی

پیش میروند با تردید

پس میروند با شک

میچرخند به گرد حقیقت

قاصدکها

قاصدکها را رهائی نیست

قاصدکها بی جوابند

بی جواب از لب تو

بی خبر از غم من

که به یاد بوسه إی هستم

از لب تو

اورنگ
Avril 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani