سیاه و سفید

Orang Gholikhani
by Orang Gholikhani
10-May-2008
 

شیپور فریاد بکش

سیاه وسفید ناله کنید

آری آری آری

دیدم حوری بهشتی

رسیده روی زمین

روحش سیاه یا سفید

خونش قرمز آتشین

ریشه اش از جهنم گرم

ماتم زده دردشت راز

پنبه میکند با آواز

آری آری آری

دیدم حوری بهشی

آمده در جهنم

بدنبال ریشه بدنبال وطن

بیائید جهنم را به آتش بکشیم

بهشت را به زاهدان بسپاریم

بانی رقص و طرب شویم

حامی بردگان شویم

همدرد بی ریشگان شویم


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Majid

A proven fact

by Majid on

Scientists were doing a research on this issue, They got 4 worm and put them in 4 containers, one filled with dirt, one filled with alcohol, one in tobacco soaked water and the last one in a container filled with sperm.

After a week, the worm in alcohol was dead, the one in water with tobacco was dead, the one in sperm was dead, only the one in dirt survived!

Result?

If you drink, smoke and have sex, you don't get worms!

 

I'm IN... I guess...LOL  


Orang Gholikhani

Thanks

by Orang Gholikhani on

Thank to all.

Ali Jan,

Chand vaght bood khabari azat nadashatam ;-)

Nice to have you in board :-)

Khosh bashi

Orang


Troneg

Hel or Paradis

by Troneg on

Nice musique


Ali P.

بهشت را به زاهدان بسپاریم

Ali P.


Orang john:

 I am in. Let them have it.

:-)

Ali P.


Manoucher Avaznia

راه بی پایان

Manoucher Avaznia


ارنگ جان؛

 

من ز پربارترین شاخه این فلسفه حکمت جستم.

دار بر دوش و عصا یی در چنگ

کوچه پس کوچه این شهر چراغانی را

به تمنای چراغی گشتم.

خاک صد مدرسه را در پی یاری رفتم.

نقشی از مهر رخ یار نبود. 


Azarin Sadegh

Against any pleasure

by Azarin Sadegh on

Dear Orang,

What you said reminded me of what Marjan Satrapi told in her talk at UCLA about our modren culture and how it is turning into an anti-pleasure culture. She said:” I love to smoke; they tell me you'll get cancer. I love to eat; they say your cholesterol would go high. I love to make love; they say you'll get Aids!"

I'll guess our dear (and poor) Marjan will go to hell too (like you and me) :-)

Azarin

 


Jahanshah Rashidian

Merci

by Jahanshah Rashidian on

چه زیباتراز شعر ماست جهنم پر سرور!


Orang Gholikhani

Happy you liked it

by Orang Gholikhani on

It seems people who love, drink and sing should go to hell. If it is the case I prefer be there ;-)


IRANdokht

well said!

by IRANdokht on

بیائید جهنم را به آتش بکشیم

 بهشت را به زاهدان بسپاریم

 بانی رقص و طرب شویم

 حامی بردگان شویم

 همدرد بی ریشگان شویم

 


Azarin Sadegh

I love it!

by Azarin Sadegh on

Excellent poem Orang!

My favorite line:بیائید جهنم را به آتش بکشیم

Keep writing,

Azarin


Orang Gholikhani

this could help

by Orang Gholikhani on