شهر مسافر

شهر مسافر
by Orang Gholikhani
22-Mar-2012
 

با دیدن اسمت طنین کرد در قلبم

آهنگ رویت

با دیدن یک سایه

پر شد روحم از صدها صدا و خاطره

بوی عطر زخم اشک

^^^

بگو چند مسافر

چند نسل

چند عاقل

با دیدن تو شدند عاشق

از بوی تو

شمردند لحظه های زندگی

در آینه

^^^^^

میدانند فرشتگان

که ستارها دیگر وجود ندارند

نور چشمکشان رفته به دیدار تو

ای عشق جدید قدیمی

با دیدن اسمت طنین کرد در قلبم

آهنگ رویت

و اشک زخمی شد

اورنگ

Mars 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani