راه

راه
by Orang Gholikhani
24-Feb-2012
 

راهم حک میکنم

میان ابرهای شیری

برای چند لحظه

دیداری با رویا

تا دریابم

که زمان بی انتهاست

چو قلب چشم تو

که فکر بی پرواست

چو خاموشی لبهای تو

اعتراف میکنم

که تشنه از بوسه

نمیخواهم بمیرم

در جنگ عشق

که زیبائی زندگی

میخواهم ببینم

در فتح آزادی

و خنده را

با که شریک شوم

بجز تو

آه میخواستم

بیائی به آن دنیا

که شکوفه ها

لبخند میزنند

در پرواز من و تو

ولی نمیشود

چون زندگی پراز

نشدنی ها

و نا گفتنی هاست

اورنگ
Fevrier 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani