هدیه ممنوع

هدیه ممنوع
by Orang Gholikhani
18-Feb-2012
 

هدیه ممنوع

به دلم راه دارد

شلاق تنبیه

با پوست سنتم

خاطره غمگین دارد

راه امشب

بی قلندر است

و سرد

ارزش ما

پر از حیا

ولی دروغی محض

هدیه ای ممنوع

برای لذتی شبگیر

و تا به سحر

شک

به دلم راه دارد

اورنگ
Jan 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani