ندارد

ندارد
by Orang Gholikhani
16-Feb-2012
 

خواب سکوت ندارد

عطر و مزه ندارد

فراموشی ندارد

اشک نمک ندارد

گرما و تب ندارد

جای پا ندارد

رویا شاید شیرین

ولی ضجر دیرین

زخم حافظه ندارد

کشف زندگی

بها ندارد

بیداری چه غمگین

اگر هدف ندارد

اورنگ
Fevrier 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani