ابدیت

ابدیت
by Orang Gholikhani
12-Feb-2012
 

در ذهنم ساختم

عشقی مجازی

پر از مهر

پر از گذشت

به سرنوشت باختم

زندگی اجباری

پر از رقابت

پر از پیروزی

در رویا یافتم

روزنه فراری

از پنجرهای چهار رنگ

با ترنمهای آهنگ

در هوس بافتم

پرده جدائی

در جدالی بی هدف

از تنفری بی طرف

با درد ساختم

چهره ئی طلائی

ولی دهن کجی میکند امروز

که آمده زمان حقیقت

برای ابدیت

اورنگ
Fevrier 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Thanks Souri jan

by Orang Gholikhani on

Happy having your comment each time.

Ghorbanat

Orang


Souri

I truly loved this poem

by Souri on

در رویا یافتم

روزنه فراری

از پنجرهای چهار رنگ

با ترنمهای آهنگ.......

The whole life is just a collection of dreams and memories

Lovely poem, Orang jon

More pwoer to you


Orang Gholikhani

*

by Orang Gholikhani on

نازنین عزیز

من هیچوقت هیچ کس را با هیچ چوب یا هیچ چیز دیگری نمیزنم

آنچه از دلم میاید میگویم اگر گوش شنوائی پیدا کرد ممنون میشوم اگر کسی را به فکر بیندازد خوشحال میشوم و ااگر به دل کسی بنشیند به خودم میگویم زندگی زیباست.

شما گفتید گوشهای بیشمار , لطف دارید نمیدانم آیا بیشمارند ولی یک دل شنوا باشد برای من کافیست

مرسی ار پیام تان

اورنگ


Nazanin karvar

*

by Nazanin karvar on

لطفا همه را با یک چوب نزنید اورنگ عزیز...

در این روزگار آشفته که هرکس خسته ز دست زمانه مینالد تنها شعر، داستان و موسیقیست که من وشاید دیگران را برای مدتی به خودمان بازمیگرداند... مطمننا شما گوش‌های بیشماری را در اختیار دارید که البته احتمالا بیشتر مثل من ترجیح میدن آنقدر در این وبلاگ‌ها ارام و با نوک پا راه برند تا مبادا ترک بردارد چینی نازک تنهای‌مان

مرسی 


Orang Gholikhani

Anahid jan we have all..

by Orang Gholikhani on

Thanks Anahid jan

We have all something to share but we don't find ears which accept. happy you accept it.

Ghorbanat

Orang 


Anahid Hojjati

Beautiful poem Orang jan

by Anahid Hojjati on

thanks for sharing it with us.