دنیای آشفته

دنیای آشفته
by Orang Gholikhani
02-Jan-2012
 

دنیا آشفته شده

چو ن  دل من

 

سفید و بی پروا شده

زیر پوشش برف

 جمع مبهوت شده

برای آزادی حرف

 

فریاد حیران شده

چون من  بیتوان

گریه اجباری شده

در  سوگ جبار   زمان

 

زاهد بی سجاده شده

از  تبانی با دین

شب تاریک شده

از ننگ زمین

 

آتش دل سرد  شده

بی امید  رهائی

مستی ما سخت شده

بی یاری ساقی

 

تنهائی هم عادی شده

برای دل یاغی

شادی  چه پر  بها شده

برای همرنگی سطحی

 

آری دنیا آشفته شده

چو ن  دل من

اورنگ

Jan 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

منوچهر جان دل ما

Orang Gholikhani


منوچهر جان  دل ما از این آشفتگیها زیاد دیده

ولی همیشه راه عشق کرده پیشینه

مرسی

قربانت

اورنگ


Orang Gholikhani

Thanks Anahid jan

by Orang Gholikhani on

Thank you for your comment.

Ghorbanat

Orang


Manoucher Avaznia

هوش می دارد بسا

Manoucher Avaznia


هوش می دارد بسا گنبد دوّار فلک

آن که این نکتۀ باریک ندانست پشیمان دارد


Anahid Hojjati

thanks Orang jan for your poem

by Anahid Hojjati on

 

This was my favorite part:

شادی  چه پر  بها شده

برای همرنگی سطحی

Thanks for sharing.

 


Manoucher Avaznia

دل قوی دار که

Manoucher Avaznia


دل قوی دار که این گیتیی آشفته مزاج

بیکران نظم و بسی سور در انبان دارد


Orang Gholikhani

*

by Orang Gholikhani on

لطف دارین نازنین عزیز

اورنگ


Nazanin karvar

*

by Nazanin karvar on

مرسی اورنگ گرامی 

:)