من

من
by Orang Gholikhani
26-Oct-2011
 

من نیازم رویا ست

پیامم

واژه سربسته خوابهاست

سرنوشتم

حک شده بر بادها

بر کف سپید موحها

نفسم

پر از سرمای پائیز

دلم فرسوده

ولی از عشق لبریز

تلاشم پوچ

شاید

ولی بیباک

به رسم عاشقان بی نام و غمناک

آرزوهایم

در حیاطی پر برف

خفته با گنجشکهای خانه

بی حرف

خاطراتم

تصویری زرد و کمرنگ

ز دیوار دلی تنگ

از وطن

و اگر

مرگم خبر فرداست

راهم دوباره همین راه

چون فردا زیباست

اورنگ
Oct 2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Thanks Manochehr jan

by Orang Gholikhani on

Ghorbanat

Orang


Manoucher Avaznia

نه نیازیست به

Manoucher Avaznia


نه نیازیست به رؤیا؛ نه نیازیست به خواب

جان من، حال شتابندۀ ما را در یاب

در همه حال, ره غایت خود پیماییم  

ارچه ره راست رویم, یا بچمیم چون گرداب


Orang Gholikhani

You are welcome Souri jan

by Orang Gholikhani on

how are you ? :-)

Happy you liked it.

Ghorbanat.

Orang


Souri

I liked your poem very much Orang

by Souri on

Thanks for sharing this with us.


Orang Gholikhani

Mehrban you are as always

by Orang Gholikhani on

Mehraban Jan, Your name is well selected. It shows your hurt , very Mehraban.

Thanks.

Orang


Mehrban

***

by Mehrban on

A white minimalist poem.  Well done.

It is no wonder our most minimalist blogger is the first to comment on this thread.  

Ps. btw Orang jaan, I have decided that both of your suggestions for the poem of "Garma raft" are much better than the original verses but I have had a hard time editing the poem without the lines falling out of order.   

It is so nice and serene here, I feel I am disturbing it with all this verbiage. Sorry.   


Orang Gholikhani

مرسی از شما

Orang Gholikhani


نازنین خانم مرسی از شما که به کنجه ما نظر انداختید

اورنگ


Nazanin karvar

*

by Nazanin karvar on


دلم فرسوده

 ولی از عشق لبریز

تلاشم پوچ

 شاید

  ولی بیباک

.

.

 "فردا زیباست"

 

مرسی...