حرف

حرف
by Orang Gholikhani
08-Oct-2011
 

دیگر حرفی نیست

فقط نشانه

دیگر شعری نیست

فقط ترانه

دیگر عشقی نیست

و شاید نبود هرگز

راهی به عمق این خانه

دیگر ظاهری نیست

فقط باطن

ولی بی حرف

اورنگ
Oct 2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Merci Anahid jan

by Orang Gholikhani on

Happy you liked it

Ghorbanat

Orang


Anahid Hojjati

Beautiful poem, Orang jan

by Anahid Hojjati on

thanks for sharing your poem. very nice.


Orang Gholikhani

Thanks soosan Khanoom

by Orang Gholikhani on

for your comment.

Orang


Soosan Khanoom

Sweet .....

by Soosan Khanoom on

: )