صحرای پنهان

صحرای پنهان
by Orang Gholikhani
10-Sep-2011
 

دل گمگشته شده

در صحرای پنهان

برگ صبح شاد شده

از رگبار باران

فضا پر صفا شده

از گمشدگان

بر نمیگردند

به دیار نادانان

این عشق پرستان

ستاره با جلا شده

از تاری کهکشان

گل در صحرا نمیروید

ای ساربان

خوشی فراموش نمیماند

بپرس از مستان

راه خود بگذر

چاره میاید با زمان

اورنگ

Sept 2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani