مال کجائی

Orang Gholikhani
by Orang Gholikhani
13-Apr-2008
 

تو مال کجائی

از کجا آمده ای

به کجا میروی

آینه زمانی

فکر تو کجاست

این سرگردان پیش کیست

در خنده کودکی زیر آفتاب

در چشمک ستاره ای در مهتاب

مال هر کجا که هستی

عاقل یا آشفته مستی

یار و دلدار منی

تا عاشق هستی

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Ali P.

Good one!

by Ali P. on

Good one, Orang jaan, good one!

 

:-)

Aashofteh eh mastee,

Ali P.