قطره

قطره
by Orang Gholikhani
07-Sep-2011
 

شراب را ریختم

تا آخرین قطره

یک دو سه

قطره به قطره

بی بد زبانان

چه گواراست

لذت بردن

از این شراب

تنها

درخشان و طلائی

در نور

میلغزد در جدار پیک

قطره به قطره

میخواند آهنگ راستی

میبیند جفای خودخواهی

حقیقت مستان اینجاست

پاره شده

میان اشک و داد

بین آزادی و استبداد

برای یار

ترانه گرمی برای استتار

عشق تا انتهای انتحار

که زمان به ایستد

که روان بیاورد

آن ریشه عشق

آن نشانه سرشک

برای ایمان به حق

به سپیدی راه ستاره

با لطافت ترانه

و یک بازی

برای نگهداشتن ظاهر

ولی چه درد ی

برای شیفتگی باطن

...

وقتیکه لحظه میمیرد

ابرها میروند

به انتهای آسمان

با مستی شاعر

تا صبح

که خورشید بیاید

شاید

برای بیداری احساس

در روزی نو

روزی توانا

در سایه کوهی پا برجا

ساخته شده

از حرف من

از حرف تو

از عشق مستان راستگو

که شراب را میریزند

تا آخرین قطره

اورنگ
Sept 2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Thanks Monda jan

by Orang Gholikhani on

Ghorbanat

Orang


Monda

khosh bashid!

by Monda on

beautiful poem Orang.


Orang Gholikhani

noush

by Orang Gholikhani on

:-)


Ali P.

bah bah

by Ali P. on

:-)