کسی ندانست

کسی ندانست
by Orang Gholikhani
17-Jun-2011
 

اینجا بودم

و کسی ندانست

مست بودم

و کسی ندانست

سرگردان بودم

گریه کنان به پریشانیم

و کسی ندانست

ماه را پاره میکردم

به ستاره ها دست می آویختم

خود را بی آوا میافتم

و کسی ندانست

بر توک پا راه میرفتمم

بی داستان ، بی برگشت

برای اولین بار رها شده

بی سرنوشت ، بی پیراستگی

و کسی ندانست

و تو

تو مرا ندیدی

وجودم انکار کردی

چو روحی حیران

به گدائی یک نگاه

رفتم از اینجا

و کسی ندانست

اورنگ
Juin 2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

اگر وجود داشته باشد

Orang Gholikhani


مرسی ناهید جان

اورنگ


nahidi

Merci

by nahidi on

Khoda midand orang Jan .
Shad bashi.
Merci.


Orang Gholikhani

Thanks Anahid jan

by Orang Gholikhani on

Thanks for your comment and sharing your thoughts.

Orang


Anahid Hojjati

Very beautiful poem Orang jan

by Anahid Hojjati on

I really liked your poem. Very touching. Thanks for sharing.


Orang Gholikhani

personne ne l’a su

by Orang Gholikhani on

personne ne l’a
su

 

J’étais là

Et personne ne l’a su

J’étais ivre

Et personne ne l’a su

J’étais vagabond

Pleurant ma détresse

Et personne ne l’a su

Je déchirais la lune

M’accrochais aux étoiles

Me trouvais sans voie

Et personne ne l’a su

J’allais sur les points des pieds

Sans histoire, Sans retour

Pour une fois à la rue

Sans destin, sans parure

Et personne ne l’a su

Et toi

Tu ne m’as pas vu

Refusant mon existence

Tel un esprit fulgurant

Mendiant un regard

Je suis parti de là

Et personne ne l’a su

 

Orang

Juin 2011