دلیل آرزو

دلیل آرزو
by Orang Gholikhani
12-Jun-2011
 

دلیل آرزو چیست

جوانی که رفت

عیب از آن کیست

ارزش هر چیز را قیمتی

دوستی , خاطره

آرزو هم فروختنیست

رقص عرضه با تقاضا

جاذبه زمین را کرده حاشا

این حباب هیاهو از اراده کیست

میگفت دگر عاشقی نیست

در سال دو هزار

سال سقوط بی قرار

چرا هست , غم عاشقان دلسوز

در دلتنگی دیروز و هر روز

تا فردا

ولی دیگر بینشی نیست

همه چیز عیان است

حیا از آن شاعر بی زمان است

در جنگ با آسیاب

دلاوری چیست

چند سال چند روز

برای نوشیدن در شراب سرخ

تا دودی بلند شود از روزنه

آتش هنور اینجاست

ولی دلبری را دلیلی بر آرزو نیست

اورنگ

Juin 2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Nahid, Shirin va Manoucher jan

by Orang Gholikhani on

merci az comment va lotfetan

Orang


Manoucher Avaznia

اورنگ عزیز

Manoucher Avaznia


ما تمنای گلی می داشتیم

گرچه خاری از چمن برداشتیم

در جهان پیوسته اندر گردشیم

پیش هر بتخانه ای در کرنشیم

در همه رو دلبر خود خواستیم

تا که بر ایمان خود سرراستیم

ما تحمل می کنیم هر نیش را

تا به نوشی می رسانیم خویش را 


nahidi

مرسي

nahidi


بسيار زيبا بود با حقايق تلخ

سربلند باشي شاعر


ahang1001

شعری بود بس

ahang1001


شعری بود بس زیبا

شیرین 

 


Orang Gholikhani

Thanks Soosan Khanoom

by Orang Gholikhani on

Merci az lotfetan

Orang


Soosan Khanoom

Beautiful ...... 

by Soosan Khanoom on

Beautiful ......