آنروز

آنروز
by Orang Gholikhani
24-May-2011
 

هر روز میتواند

آنروز باشد

پیروز باشد

یا نوروز

روز سقوط یا عروجج

پیروزی واژه بر سکوت

مطرح بودن در میان

عشق گرفتن بر زبان

برای ایثار نهان

میتواند باشد آنروز

انفجار اشک و احساس

آنروز که بنامیم خاص

با تراوش بوی یاس

در گرمای زودرس بهار

در تقاطع کوتاه نگاه یار

بینش لحظات خالی انتظار

برای آنروز که میتواند

روز رفتن باشد

آری هر روز میتواند

آنروز باشد

اورنگ

Mai 2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

thanks azadeh jan

by Orang Gholikhani on

This one should be easy to translate ;-)

Thanks for all.

Orang


Azadeh Azad

Love your poem

by Azadeh Azad on

And the image you've chosen. Thanks, Orang jan.

Cheers,

Azadeh 


Orang Gholikhani

مرسی از همگی

Orang Gholikhani


مرسی شیرین و آناهید عزیز

اورنگ


ahang1001

زیبا بود

ahang1001


مرسی

بقول خارجی ها

Thanks for sharing.

شیرین

 


Anahid Hojjati

Great poem Orang jan

by Anahid Hojjati on

Dear orang, What a hopeful poem.

 

پیروزی واژه بر سکوت

مطرح بودن در میان

عشق گرفتن بر زبان

برای ایثار نهان

میتواند باشد آنروز

انفجار اشک و احساس

Thanks for sharing.