فردا

فردا
by Orang Gholikhani
21-May-2011
 

مکالمه پیانو با عود

حرف صدا با سکوت

خودکشی آفتاب در غروب

در راستای تاریکی

گرما راز دل فروخت

ترانه خاتمه عشق سرود

باد خود شکستگی آموخت

در راستای فردا

ضمیر از نا آشنا ترسید

خوشبختی از آینده رنجید

غم چهره سراب را دید

در امید فردا

اورنگ
Mai 2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Azarine Jan you are welcome

by Orang Gholikhani on

Thanks Azarine Jan, Happy you liked it.

I'm profoundly an optimist guy, even life is not easy every day.

Ghorbanat.

Orang


Orang Gholikhani

Merci Shirine Aziz

by Orang Gholikhani on

Thanks for your comment which is always helpful.

Ba Sepas

Orang


Azarin Sadegh

So lovely!

by Azarin Sadegh on

Dear Orang,

This is one of your best! It set such a sad mood from beginning with the image of sun's suicide...but then you manage to end it with a line about hope. So lovely! Bravo!

My favorite line:خوشبختی از آینده رنجید


ahang1001

مثل همیشه

ahang1001


مثل همیشه بسیار زیبا بود

ممنونم

شیرین