آینه بازنده

آینه بازنده
by Orang Gholikhani
12-Apr-2011
 

من عاشق مبتدیم

پیر بازنده همیشگیم

در آینه خواب

رویای دل بینم

که ازان تو میشود

روزی که بهار شعر میشود

وقتیکه آینده چهره میگیرد

در نگاه روز

هنوز باید جست

در آینه روح

جوابی برای مشکل بیراه

هنوز باید زیست

خاطره را

از ابتدا تا انتها

چو عاشقی بی اتکا

بازنده در چشم شما

اورنگ
Avril 2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Souri

Tu as raison! Maintenant j'aim le debut du poéme ;-)

by Souri on

Je suis l’amoureux débutant.

Toujours ce vieux perdant.

Dans le miroir du sommeil.

Je rêve du cœur.

Qui sera à toi.


Orang Gholikhani

French Version : Le Miroir du perdant

by Orang Gholikhani on

Le Miroir du perdant

Je suis l’amoureux débutant.

Toujours ce vieux perdant.

Dans le miroir du sommeil.

Je rêve du cœur.

Qui sera à toi.

Le jour où le printemps deviendra poème.

Quand l’avenir prendra visage.

Dans le regard du jour.

Il faut chercher encore.

Dans le miroir de l’âme.

Une réponse aux  problèmes sans voie.

Il faut vivre encore.

Ce souvenir-là.

Du début jusqu’à la fin

Comme un amoureux sans confiance.

A vos yeux, un perdant

Orang

Avril 2011


Anahid Hojjati

شراب قرمز عزیز , ممنون .

Anahid Hojjati


 


همینکه در فکر این هستی که روی اشعار اورنگ و من آهنگ بگذاری , لطفت را می رساند . میدانم که سرت شلوغ است , حالا هر وقت فرصت کردی , میتوانی رویش کار کنی .


Orang Gholikhani

... Redwin jan

by Orang Gholikhani on

Merci Redwin jan

Omidvaram zamaneh bishtar beh hale shoma beshavad

Ghorbanat

Orang


Orang Gholikhani

Souri Jan, shahnameh Akharesh khosheh :-)

by Orang Gholikhani on

Thanks Souri jan,

The most important parts of poem are the beggining and the end :-)

Happy you liked it this one.

I'll try toi translate it in French now

Orang

 


Orang Gholikhani

Thank you Anahid Jan happy you liked it

by Orang Gholikhani on

Thank you for your comment

Orang


Red Wine

...

by Red Wine on

راستش را بخواهی بعضی‌ از اوقات اشعارت را نمیخوانم،دست خودم نیست،تقصیر تو نیست.. حال و بال خوشی ندارم،زمانه مقصر است و دل‌ خوشی‌هایم دیگر به اتمام رسیده اند.

همچنان دلم می‌خواهد به روی اشعار تو و آناهید خانم آهنگ بگذارم،کاش بتوانم.

زیبا سرودی اورنگ جان.

با سپاس . . .

 


Souri

Me too

by Souri on

I loved your poem sooooo much, Orang jon

:and like Anajhid, me too, I super-loved this part.....

هنوز باید زیست

خاطره را

از ابتدا تا انتها

چو عاشقی بی اتکا

بازنده در چشم شما


Anahid Hojjati

Lovely poem Orang jan.

by Anahid Hojjati on

Dear Orang, I like your poem and my favorite lines are:

هنوز باید زیست

خاطره را

از ابتدا تا انتها

چو عاشقی بی اتکا

بازنده در چشم شما

Thanks for sharing your poem.