فکر هراسان

فکر هراسان
by Orang Gholikhani
20-Mar-2011
 

از نیاز هراسانم

که میگیرد گریبانم

از باد گله دارم

که باز میکند زخمانم

به خشم محتاجم

تا رها شود نفس

ز وجدانم

هزاران فکر دارم

در صحرای تشویشم

هزاران سنگهائی ریز و درشت

روی شنهای گذران تردید

و با آینده از شگفیها

جدال دارم

اورنگ
Mars 2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Anxious thought

by Orang Gholikhani on

Anxious thought

 

I am scared of the desire
that clings to my throat

I blame the wind
that opens my wounds

I am in need of anger,
till selfdom is released,
from my conscious

I have thousands of thoughts,
in the desert of my anguish,
thousands of small and large stones,
on the drifting sands of doubt

And with destiny,
I have a battle with wonderment

March 2011

Thanks to MPD for translation 


Orang Gholikhani

Pensé Inquiète

by Orang Gholikhani on


Pensé Inquiète


 

Je suis  inquiet du désire

Qui m’agrippe à la gorge

Je blâme le vent

Qui m’ouvre les blessures

J’ai besoin de la rage

Pour que le soupir se libère

De ma conscience.

J’ai des milliers de pensés

Dans le désert de mon angoisse

Des milliers de pierres petiteset grandes

Sur les sables mouvantes du doute

Et avec l’avenir des surprises

J’ai encore des combats

Orang

Mars 2011

 

 

 

 

 


Orang Gholikhani

happy norooz souri jan

by Orang Gholikhani on

Thanks for your comment


Souri

Jedaal ba ayandeh ?

by Souri on

How nice! How beautifully said!

Happy Newrouz Orang jon.