سوگ

سوگ
by Orang Gholikhani
09-Jan-2011
 

دوباره سحر سوگ من شده

هوا سرد

نفس درد

قلبم بی هدف شده

نه دشمنی گذاشتی

نه حادثه إی

برای خشم بیهوده من

آن دنیای رویائی کابوس من شده

-------------

جوابی نیافتی

از این دنیا

مرا گذاشتی با سوالها

که با فریاد پرسم از خدا

و انعکاس دنیا جواب من شده

سکوت کنید امروز

ای مردمان کینه کار

که مادری در سوگ بی ثمر شده

اورنگ

Jan 2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Benross jan, Why I shouldn't beleive you ?!

by Orang Gholikhani on

Benross jan,

Thanks for your comment. 

When we share life's pain, it makes our life better.

It is what make human being different from animals, sharing our pain and joys.

Regards.

Orang


Orang Gholikhani

سفر بخیر شراب قرمز جان

Orang Gholikhani


جایت خالی بود شراب قرمز جان

با درود

اورنگ


Orang Gholikhani

Thanks Souri Jan

by Orang Gholikhani on

Nice music, I like it so much too.

Orang


benross

I feel your pain

by benross on

Believe it, or not.


Red Wine

...

by Red Wine on

مدتی‌ بود گرفتار بودم و در سفر‌های متوالی‌ گم ! وقتی‌ شد و قسمتی‌ از اشعارت را خواندم طبق معمول لذت !

سال جدیدی میلادی را به تو دوست عزیز و به عزیزانت تبریک میگویم :) .

 


Souri

What a beautiful tribute to an innocence, lost..........

by Souri on

Orang ziz,

Lovely poem. I feel your sadness, as I know your sensitive soul . Mardom Kineh dar, is what catches my eye in the expression or your sad feeling. It reminded me of that beautiful song of Farhad: 

The good behavior of the people, warms our heart and make us thankful.....  And the bad ones, just make us to recognize and appreciate the good ones!