فکر خالی

فکر خالی
by Orang Gholikhani
03-Jan-2011
 

از خود بلند شدن

برای دیدن زندگی

و چرا

برای کی

غم بینیاز

برای چی

قلبی که میطپد

بی دلیل

لبی که میخندد

به خشکی نسیم

و مسخ میشود

در سنگ سبز چشمان تو

و دوباره بلند میشود

برای نبرد زندگی

چند سال

چند روز

چند لحظه

تا سکوت

اورنگ Jan 2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Thanks Anahid Jan

by Orang Gholikhani on

Anahid Jan 

Thanks for having read my poem.

Ghorbanat

Orang


Orang Gholikhani

Hooshang Tarreh-Gol : مرسی

Orang Gholikhani


هوشنگ جان

مرسی از نوشته ات من شعر را برای دل خودم مینویسم و هر کس برداشت خودش را میتواند داشته باشد

قربانت

اورنگ   


Anahid Hojjati

Dear Present Esfand, previous Anonymouse

by Anahid Hojjati on

You are very funny. What you wrote about Orang's poem makes me want to check my poems and see, if that is the case with some of them too. Not that I agree with you, I just think this is the style of poem.

Hooshang, it is not "eenha", it is only Esfand who wrote that.


default

اورنگ جان به حرفای اینها اصلا گوش نکن

Hooshang Tarreh-Golقطعه ای گویا و  پر توان، و هی منو یاد شاملو انداخت, دست شما درد نکنه. و سکوت سرشا ر از ......

Esfand Aashena

Anahid jaan I was going for names that can be annunciated !

by Esfand Aashena on

من دنبال اسمهای دهان پُر کن بودم و نه سال تولید فیلم و هنر پیشه ها!  هر بیت این شعر اورنگ جان میشود یک مکث از یک پیشپردهٔ یک فیلم باشد!
 

Everything is sacred


Anahid Hojjati

Dear Esfand, you mixed up the years again

by Anahid Hojjati on

Dear Esfand, once in a group story, you mixed up the timeline. Details escape me but let's say you were writing about going to Chatanoga in Iran of 1980s. Here again, you mix up the timeline. When did

رضا بیک ایمانوردی، ایرن،

play in a movie with

فاطمه معتمد آریا

If I am not mistaken, the first two played in movies in Iran in 1960s, 70s and the last one plays in Iranian movies now. Sorry Orang jan, as always, your poem was beautiful but I had to make this comment to our dear friend Esfand, haman Anonymouse ghadeem.


Orang Gholikhani

انعکاس شعر

Orang Gholikhani


اسفند جان

خوشحالم که این شعر را زیبا یافتی

هر شعر در هر گوشی انعکاس مخصوصی پیدا میکند که وابسته به تجربه شخصی هرکسیست

قربانت

اورنگ


Esfand Aashena

بسیار زیبا ولی‌ ...

Esfand Aashena


اورنگ جان در حین خواندن این شعر یک هو یاد گویندگان سینما افتادم که برای پیش پرده‌های فیلم‌های بعدی با آب و تاب و با هیجان آگهئ فیلم را میگفتند، مثلا:

برهنه تا ظهر با سرعت...

فیلمی اززززززززز ساموئل خاچیکیان،

با شرکت رضا بیک ایمانوردی، ایرن، فاطمه معتمد آریا ...

فیلمی از عشق، لبخندی مسخ، رابطی پر گناه دررررررررررررر ....

برهنه تا ظهر با سرعت!
 

Everything is sacred