صندلی خالی

صندلی خالی
by Orang Gholikhani
12-Dec-2010
 

چشم بر نمیدارم

از آن صندلی خالی

فضا سرد و دلم تاریک

شبم با راز و طولانی

بیا آغوشم بگیر ساقی

که اضطرابم پوچ تو خالی

چه دردناک محفلی امشب

که در میان جمع بودن

با احساس تنهائی

اورنگ
Dec 2010


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

you are welcome Anahid jan

by Orang Gholikhani on

Thanks for your comment.

Ghorbanat

Orang


Anahid Hojjati

Thanks Orang jan for sharing your beautiful poem

by Anahid Hojjati on

 

اورنگ جان , چه شعر زیبائی نوشتی . ممنون. دوری دوست همیشه سخت است و گاه سخت تر.


Orang Gholikhani

Monda jan, you have a beautiful heart

by Orang Gholikhani on

Thanks for your comment.

Orang


Orang Gholikhani

JJ jan, thanks

by Orang Gholikhani on

Happy you liked it.

Ghorbanat

Orang


Jahanshah Javid

Beautiful

by Jahanshah Javid on

Simply beautiful. One of your best.


Monda

boghz...

by Monda on


چه دردناک محفلی امشب

که در میان جمع بودن

با احساس تنهائی