مستانه

مستانه
by Orang Gholikhani
17-Nov-2010
 

مرا فراموش کنید

 که میروم مستانه در باران

 گذشته را به یاد آورید

 خاطره را ایمان آورید

 روح مرا شاد آورید

 تا وقتیکه پیک پر است و گوارا

 دوستان را به دور ساغر آورید

 که زمان میگذرد بی متانت

 زمین و آسمان میمانند

 با شب و نگاه تو در لحظه

 و شعر میشوند در گذر باد

 تو خدای زمان حاضری

 اگر دیروز وفردا را فراموش کنی

 در زمستان گرمای داخلی

 اگر غرور و صحنه را فراموش کنی

 و من میان دو قطره باران میچرخم

 و باد را به تمسخر میگیرم

 که آینده در کلام است

 و گذشته چند پیک شراب

 و حال را تو حاکمی

 تو که مستی و بی باک

 بیخبر ازمنطق و دین

 تو خدای مستانی

 که فراموش میشوی

 با زمان و حماسه

 حال که میروی

مستانه برو این راه

 

 

اورنگ Nov 2010


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Ivresse

by Orang Gholikhani on

Ivresse

 

Oubliez-moi

Je m’en vais ivre sous la pluie

Souvenez-vous du passé

Ayez foi en souvenir

Égayez mon esprit

Jusqu’à ce que la coupe soit pleine et douce

Amenez les amis autour de ce verre

Car le temps s’en va sans retenu

Et puis restera la terre et le ciel

Avec la nuit et ton regard sur l’instant

Et Ils deviennent un poème avec le vent

Tu seras le dieu du temps présent

Si tu abandonnes au passé le jour d’avant etd’après

En hiver, tu seras la chaleur de l’intérieur

Si tu abandonnes au passé la fierté et la scène

Et moi je tourne entre deux gouttes de pluies

Et je me moque du vent

Car mon avenir est dans la parole

Et mon passé dans quelques verres de vin

Et toi tu es le maître du présent

Toi qui est ivre et sans reproche

Sans nouvelles de raison et de religion.

Tu es le dieu de l’ivresse

Qui sera oublié

Avec le temps et les contes

Et puis maintenant que tu t’en vas

Prends ce chemin enivrant

Orang

Nov 2010


Orang Gholikhani

thanks ebi jan : who wrote it ?

by Orang Gholikhani on

Thanks Ebi jan, 

it is you ?!

Ghorbanat

Orang


ebi amirhosseini

For Orang Jaan

by ebi amirhosseini on

  


بار دگر آن مست به بازار درآمد

وان سرده مخمور به خمار درآمد

سرهای درختان همه پربار چرا شد

کان بلبل خوش لحن به تکرار درآمد

یک حمله دیگر همه در رقص درآییم

مستانه و یارانه که آن یار درآمد

یک حمله دیگر همه دامن بگشاییم

کز بهر نثار آن شه دربار درآمد

یک حمله دیگر به شکرخانه درآییم

کز مصر چنین قند به خروار درآمد

یک حمله دیگر بنه خواب بسوزیم

زیرا که چنین دولت بیدار درآمد

یک حمله دیگر به شب این پاس بداریم

کان لولی شب دزد به اقرار درآمد

یک حمله دیگر برسان باده که مستی

در عربده ویران شده دستار درآمد

یک حمله دیگر به سلیمان بگراییم

کان هدهد پرخون شده منقار درآمد

این شربت جان پرور جان بخش چه ساقیست

از دست مسیحی که به بیمار درآمد

اکنون بزند گردن غم‌های جهان را

کاقبال تو چون حیدر کرار درآمد

دارالحرج امروز چو دارالفرجی شد

کان شادی و آن مستی بسیار درآمد

بربند لب اکنون که سخن گستر بی‌لب

بی حرف سیه روی به گفتار درآمد

 

Ebi aka Haaji


Orang Gholikhani

you are welcome Anahid jan

by Orang Gholikhani on

Thanks for your comment

Orang


Anahid Hojjati

Thanks Orang jan

by Anahid Hojjati on

Thank you Orang jan.


Orang Gholikhani

مرسی آناهید جان

Orang Gholikhani


شعری که گذاشتی خیلی زیباست

مرسی

اورنگ


Orang Gholikhani

Thanks K..

by Orang Gholikhani on

Thanks for your comment,

Hope do better next timer, I may need drink more ;-)

Orang


nahidi

بسيار زيبا

nahidi


تو در خاطر من

مثل يک عکس قشنگ

توي قابي زيبا

آويز بديواري

نروي از ياد

چون که ديوار پاي در خاطر محکم دارد

 


Khar

Priceless Orang Jaan, your best one yet...

by Khar on

Thanks!

.....اگر غرور و صحنه را فراموش کنی

و من میان دو قطره باران میچرخم

و باد را به تمسخر میگیرم

که آینده در کلام است

و گذشته چند پیک شراب ....


Orang Gholikhani

Thanks Anahid jan, Life and poetry without Philosophy ..

by Orang Gholikhani on

Happy you enjoy it.

Life and poetry without Philosophy are soul less.

Ghorbanat

Orang


Anahid Hojjati

Thanks Orang jan, I like your poem, it is so philosophical.

by Anahid Hojjati on

Orang jan, I like your poem because it is philosophical. Thanks for sharing it with us.