جاهل


Share/Save/Bookmark

Orang Gholikhani
by Orang Gholikhani
26-Mar-2008
 

شاعری گفت

آن کس که نداند

ونداند که نداند

تا ابد در جهل بماند

دل من جاهل بود

از زندگی غافل بود

مثل همه عاقل بود

نمیدانست چرا میطپد

در چهار راه نعره میکشید

حریف میطلبید

مست بود از بهار زندگی

درپی یار قداره میکشید

تا خورد پشتش به خاک

آن بی کله بی باک

فهمید که میگرده زمین از جاذبه

دل میبره ومیگذاره خاطره

فهمید آنچه نمیدانست

شاعر نگفته بود

ولی جهل چقدر خوب بود

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Majid

Anonym

by Majid on

This is how it goes"

Aankas ke be daanad va be daanad ke be daanad

asb-e sharaf az gonbad-e gardoon bejehaanad

Aankas ke be daanad va na daanad ke be daand

Langaan kharak-e kheesh be manzel beresaanad 

Aankas ke na daanad va be daanad ke na daanad

beedaarsh namaae'ed ke bas khofteh namaanad

Aankas ke na daanad va na daanad ke na daanad

Dar jahl-e morkkab abaddoldahr bemaanad.


Ali P.

Glad!

by Ali P. on

I am glad that you got what I meant by ":-)"

I read the poem, and smiled.

You added one smile, to one (ugly!)face.

Also, interesting take on a classic. I'd like you to see more(i.e., "Tavaanaa bovad, har keh daanaa bovad...Is that so?)

Thnx,

Ali P.


Orang Gholikhani

Old Poem New Life

by Orang Gholikhani on

The first lines are my "adapted version" of poem which anonym mention.

I was inspired by this beautiful old poem and wanted to remind it with a more actual interpretation and mixing it with some personal thoughts

Thanks to Ali for support :-)


default

Different version

by Anonym (not verified) on

I am not sure who or where this version comes from, but this is how I remember it:

On kas keh nadanad va bedanad ke nadanad
Sar manzel-e khish be maghsad beresanad

On kas keh nadanad va nadanad ke nadanad
Dar jahl-e abad-ol dahl bemanad


Ali P.

:-)

by Ali P. on

:-)