سحرهای دنیا

سحرهای دنیا
by Orang Gholikhani
28-Oct-2010
 

همه سحرها

از شب ریشه میگیرند

نوای ستارها

از ماه بهانه میگیرند

شبانه ها تنها

از عشق نشانه میگیرند

فرار کلامها

سکوت را عاشقانه میگیرند

رقص شمع ها

فرم شبه تو را میگیرند

همه گریه ها

افسوس از تو میگیرند

همه دیوانه ها

از غم کناره میگیرند

همه نت ها

در انتهای شب میمیرند

همه سحرهای دنیا

به گذشته بر نمیگردند

اورنگ
oct 2010


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Thanks Monda Jan

by Orang Gholikhani on

For me all of them are good when I write them and after they grow up as they can.

It is interesting having your feedback.

Ghorbanat.

Orang


Monda

همه دیوانه ها??

Monda


Orang jan, this is one of your Best, if you ask me. Specifically the last 2 bayts! mamnoon.