سرگردانی

سرگردانی
by Orang Gholikhani
22-Oct-2010
 

سبکبار در فضا

از زمین بیخبرم

در ندامت با خدا

با گناه هم پیکرم

از همه حاشیه ها

درد دنیا در سرم

میکشد این دل ندا

کو پایان غمم

سر کشید در انتها

گیسوی یار دلم

زنده شد این حال ما

تا بدیدم دلبرم

لعل می در این سرا

حامی اندیشه ام

مست کن با این صفا

تا رود کینه دیرینه ام

اورنگ
oct 2010


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Thank you Anahid jan

by Orang Gholikhani on

I'm glad you liked it.

Thanks for having shaed it in FB.

Take care

Orang


Orang Gholikhani

Ali jan we are so close

by Orang Gholikhani on

Thanks ali jan,

I don't know if it is so deep on you or myself. We are so close

Orang


Ali P.

C'mon man...

by Ali P. on

Don't get too deep on us! :-)


Anahid Hojjati

Dear Orang, thanks for sharing your beautiful poem

by Anahid Hojjati on

 

Orang jan, I like your poem. It is all great and my favorite part is where you write:

 

زنده شد این حال ما

تا بدیدم دلبرم

لعل می در این سرا

حامی اندیشه ام