مستی دنیا

مستی دنیا
by Orang Gholikhani
18-Oct-2010
 

شاهی که مست چشم تو شد

تاج و تختش را فروخت و رانده شد

در این تجارت کی خرید و چی فروخت

خواب رخوت از خیال خام گسوخت

مستی و بیخبری شده پناه خلق منگ

شاهان آنند که مست چشمند اورنگ

*****

من نیم حافظ ولی مستم و خوش

ساقیا رفتی تو قرنها

بیا این غم بکش

ما همه واری این دنیا شدیم

غم نخوردیم شاید

ولی رسوا شدیم

حال اینجا جوابگوی غزل

کی آید تا بگیرد پای عدل

همه در عذاب فکر و غم قلب

دیگران در پی بی غمی و دفع رحم

ما در این دنیای دیگر بی حق حرف

ای که ما را آفریدی

چرا این همه صرف

اورنگ oct 2010


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani