دریغ

دریغ
by Orang Gholikhani
14-Oct-2010
 

این ابر سیاه با من بدنیا آمد

و چرخید هزاران بار با روند

دریغ از باران

عشقی نبود تا دلم پاسخ دهد

پاکی نبود تا زندگی ساده کند

دریغ از یاران

این مفت سواران همسفر نیمه رهند

کاروان ازهم گسیخته را ره نبرند

دریغ از ساربان

هر که غم گذشته خورد حال باخت

جوانی رفت آینده را که ساخت

دریغ از دلداران

آنچه خواندیم فراموش کردند

دروغ گفتند و هیاهو کردند

دریغ از سخندانان

صبورباش تا آخرین تصویر

عالم وعابد نمانند زنده با تزویر

دریغ از درستکاران

اورنگ
Oct 2010


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

nahidi jan

by Orang Gholikhani on

Merci az shoma Nahid jan

Thanks.

Orang


nahidi

مرسي

nahidi


زيبا و.....غم انگيز

پيروز باشي


Orang Gholikhani

il faut passer l'automne

by Orang Gholikhani on

Merci Souri jan

Your comment warms my sprit. Automn is hard and inspiration is rare.

 Ghorbanat

Orang


Souri

Bah Bah!!

by Souri on

Aali boud Orang jon!

Wonderful thoughts. Amazingly beautiful and so true!

Thank you.