پائیز کوروش

پائیز کوروش
by Orang Gholikhani
18-Sep-2010
 

من مردم
 

برای این زمین
 

که خوابیده امروز
 

 در تاریکی جهل
 

من مردم
 

برای این زمین
 

که زیر خورشید عدالت
 

ایران نامیدم
 

من مردم
 

برای حرمت ادیان
 

بر سنگ نوشتم
 

آزادی حیات
 

من نخوابیدم
 

در بستر دروغ ضالمان
 

رها کردم
 

از بند زندان متروکان
 

من مردم              باز میمیرم                    و خواهم مرد
 

تا ز  تاریکی خاکستر
 

این آتش عدالت
 

بر قلب ایران سرا ریزد
 

و خاور   را فرا گیرد
 

اورنگ
 sept.  2010


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Majid

..........

by Majid on

 

زنده باشی اورنگ جان، این پائیزیست که از هر زمستانی سرد تر است، ولی دل قویدار دوست من که بهار در راه است! ناگریز!


Orang Gholikhani

Mardom Mazloom & Kolah Makhmali

by Orang Gholikhani on

Thanks

Orang


Mardom Mazloom

powerful poem, thanks for posting

by Mardom Mazloom on

چو ایران نباشد، تن من مباد


کلاه مخملی

به به

کلاه مخملی


..

 

 


Orang Gholikhani

Souri Jan

by Orang Gholikhani on

I'm just a cataliser  for putting IC friends shared thoughts to words.

Thanks

Orang


Orang Gholikhani

redwin : inspiration

by Orang Gholikhani on

Redwin jan,

Thanks for your comment and your poster which inspired me.

Thanks.

Orang


Souri

So true!

by Souri on

I loved your true feeling expressed in this beautiful poem.

Like Redwine, I got really touched by your poem.

Thank you.


Red Wine

پائیز کوروش

Red Wine


واقعا زیبا سرودید... تا چند لحظه قادر به نوشتن و فکر کردن نبودم...به قلبم حسابی‌ نشست.

دستت درد نکند.

زنده باد ایران و جاوید ایرانیان واقعی‌.