سکوت باد


Share/Save/Bookmark

سکوت باد
by Orang Gholikhani
01-Sep-2010
 

کو ه و دشت خاموش شده

 

زیر شلاق باد بیرحم

 

سکوت

 

قاعده زمان شده

 

برگ خزان

 

 افتاده به پای درخت

 

شب تار بی ماه و بی ایمان شده

 

زوزه لاشه خواران

 

طنین گرفته در نکمت

 

ندای عشق   پنهان و بی سامان شده

 

--------------

 

دل سالاران پرپر نشود

 

از صدای خطر

 

این باد اولین نبود

 

و آخرین هم نشود

 

این بید نمیلرزد از باد

 

به یاد برگهایش گریه میکند

 

با شبنم که نوید سحر را میدهد

 

اورنگ

 sept.  2010

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Anonymouse

گفتم نکنه جمهوری اسلامی آدم رو دستگیر کرده باشه!

Anonymouse


Everything is sacred


Orang Gholikhani

Thanks Anahid Jan

by Orang Gholikhani on

You are welcome.

Orang


Anahid Hojjati

Beautiful poem, Orang jan.

by Anahid Hojjati on

Dear Orang, I liked beauty of your poem. Lateef bood. Thanks for sharing.


Orang Gholikhani

She is not Hava, She is Shabname

by Orang Gholikhani on

Actually I found this picture by looking for a picture of "Bide", I don't know why painter put this girl there but it matches well with Shabname in the last line.

If she is Hava, we need also look for snack !


Anonymouse

منظورم حوا تو عکسه. آدم و حوا؟

Anonymouse


Everything is sacred


Orang Gholikhani

Anonymouse aziz ?

by Orang Gholikhani on

Happy you find it Ziba.

I didn't catch your comment about "Hava"

Orang


Anonymouse

بسیار زیبا. حوا تنها شده یا قایم موشک بازی‌ میکنه؟!

Anonymouse


Everything is sacred