قدرت پرواز

Orang Gholikhani
by Orang Gholikhani
04-Jul-2010
 

قدرت پرواز

در سبکی است و آواز

لرزش پنجرها

میبرد از ضمیرم این سراب

زندگی شده بی بها

زمزمه زمان و تصویر ندا

ای پرنده آهنی
ارتفاع بگیر

از صدای پستان

که بلند آسمان

جایگاه تو ست

گریه را برانداز به باد

که پرنده مردنیست

ندا را به خاطر سپار

اورنگ
Juillet 2010


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Merci Nahidi jan

by Orang Gholikhani on

Merci

Orang


nahidi

مرسي پيروز

nahidi


مرسي

پيروز باشي  عزيز


Orang Gholikhani

thanks redwin

by Orang Gholikhani on

Merci az lotfat

Orang


Red Wine

...

by Red Wine on

لَطیف و زیبا ...