آواز بهار

آواز  بهار
by Orang Gholikhani
31-Mar-2010
 

ای مرغ خوش خوان

غزل انگیز که بهار آمد

موسم غم به انتها آمد

نسیم دل از خدا آمد

بخوان که عشق به فضا آمد

آواز بهار چه با صفا آمد

و در یک لحظه دیوانگی

ای مرغ پر سخن

بیا این ریتم بشکن

با سکوت

با شکوه

ای مرغ خوش نفس

بیا بشکن این قفس

تا دوباره باد بچرخد

گردباد برقصد

با ترنم انگشتان یار

به عرش بر آوا ی تار

ای مرغ خوش آواز

بخوان برای دل طناز

که بهار شده از نو آغاز

اورنگ
Mars 2010


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Bahar va Norooz are eternel

by Orang Gholikhani on

Thanks Souri jan and Redwin Aziz

Sizdeh Hamegi bedar.

Orang


Souri

Bah bah....Orang jon

by Souri on

Very nice!

Hamisheh aashegh bashid :)


Red Wine

:=)

by Red Wine on

چه زیبا نگاشتید و چه زیباتر این کلمات را حکاکی کرده اید.لذت بردیم.

همیشه اوقات بهاری داشته باشید.