چهار شنبه سوری

چهار شنبه سوری
by Orang Gholikhani
16-Mar-2010
 

زردی گناه از تو

سرخی خون از من

سیاهی ظالم از تو

سبزی بهار از من

زاهدی ظاهر از تو

پاکی آتش از من

حرامی عشق از تو

فکر و سراب از من

فحشا وفساد از تو

شفافی چشم از من

تمساحی گریه از تو

ارادیه فریاد از من

تیر وشکنجه از تو

سینه باز از من

آخر زمان از تو

میلاد آرزو از من

اورنگ
16 Mars 2010


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Divaneh & MM

by Orang Gholikhani on

Thanks for your comments.

Pirooze Bashid

Orang


MM

" زردی من از تو و سرخی تو از من"

MM


I like the pic as well as the poem.

Thanks Orang.

 

//www.dolat.ir/Nsite/FullStory/?Id=187804

Take a look at the link to see what the un-Iranian, un-humane, anti-fun, anti-tradition, un-Islamic Republic hoodlums have to say about a tradition that outdates these hooded/robed clowns by generations.


divaneh

بسیار زیبا

divaneh


آخر زمان از تو

میلاد آرزو از من

با سپاس از این شعر زیبای شما