شب دیوانه

شب دیوانه
by Orang Gholikhani
10-Mar-2010
 

دوباره شبی سرد وطولانی

بجز رویا نیست پناهی

کجاست این خواب شیرین

دوای زندگی تلخ و پر ریا

فکر آشفته تن خسته

در نبرد با التهاب سربسته

با بوی هیزم سحر

میروم به دیدار خورشید

زیر تازیانه باد بیرحم

شاید آفتابش شفاعی باشد

برای برون آوردن درد

تا شعر شرمنده عشق شود

و غبار غم دگرگون کند

میروم به دیدار خورشید

چو ماه

تا نور خالصش

پنهان کند قسمت تاریکم

آن دیوانه فارغ از درد

اورنگ
Mars 2010


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

Orang Gholikhani


دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

Hafez ;-)


Souri

Because....

by Souri on

I know who you are  dear Divaneh ;-)


divaneh

Lovely Poem

by divaneh on

Beautiful poem Orang Jaan. "Dark side of the moon" is also one of my favourites.

Souri, how do you know I am not so faregh az dard?


Orang Gholikhani

My other half ! It is myself

by Orang Gholikhani on

Thanks Redwin and souri jan.

My other half is myself too ! Everybody has a hidden part as the dark side of the moon. You think sun light helps you to see better but every time by lightenning a part, it hides you the other part.

By the way it is also one of my favorid album //pinkfloydhyperbase.dk/albums/dark.htm

"Shabaneh" is fine too, I wonder if it is not already used by somebody else.

Take care


Souri

Orang jon

by Souri on

We have one Divaneh here, but he is not so much "faregh az dard"...

Who is your other half?

Thanks for the beautiful poem. I would call it "Shabaneh" :-)


Red Wine

هر شب در سرایش مهمانم

Red Wine


من این دیوانه را خوب شناسم

که هر شب در سرایش مهمانم !

***

دیگر بهار آید و دیگر از آمدن شب هیچ باکی نیست !

پاینده باشید اورنگ جان.