لوگوي چهارشنبه سوری براي گوگل


Share/Save/Bookmark

 لوگوي چهارشنبه سوری براي گوگل
by Orang Gholikhani
10-Mar-2010
 

قط با یک کلیک چهارشنبه سوری را به خانه «گوگل» ببرید
گوگل براي اغلب مناسبتهاي جهاني، لوگوي ويژه اي را بهجاي لوگوي هميشگي اش قرار ميدهد. نوروز سال (1381) هم لوگوي نوروزي اين سايت در صفحه اولش قرار گرفت اما بعدازآن ديگر اين كار تكرار نشد و حتا اين لوگو روي آرشيو لوگوهاي مناسبتي گوگل هم قرار نگرفت. ولي دو سال بعد با تلاش همه ايرانيان مخصوصا وبلاگ نويسان و سايتها اينترنتي و فرستادن ايميل وکامنت به سايت گوگل موفق شدن لوگوي اين جشن باستاني را در صفحه گوگل جا دهند واين رسم را به جهانيان معرفي کنند.وحال نوروزايراني هم مانند كريسمس و مراسم سالنوي چينيها بهرسميت بشناسد.بیایید امسال نیز از گوگل درخواست کنیم تا برای اولین بار لوگوی خود را در شب چهار شنبه سوری عوض کندوتاثییر این کار را دست کم نگیرید فقط با یک ایمیل ساده که چند دقیقه وقت نمی گیرد ودیگران درتویتر و فیس بوک و فرند فید و انجمنهای اینترنتی راتشویق به این کار کنید پس اگر می خواهید چهارشنبه سوری امسال وقتی کاربران صفحه گوگل را باز می کنند یک لوگو همانند این ببینند زودتر دست بکار شوید. متن زیر را به

 

press@google.com ویا help@google.com ای-میل بزنید


Subject: Logo For Persian Celebration


Logo For Persian Celebration


Dear Google Team We will be grateful if Google put a special logo for the Iranian celebration (Chaharshanbe Suri) on its main page on March 16th and 17th . Suri is the last Wednesday of solar year( Persian Calendar) and is the most important celebration for many nations including Iranians, Kurds, Azeris, and some other nations …and I am sure all of them will be impressed and appreciated by this act of Google.


Appreciated,

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
divaneh

No Chance

by divaneh on

Sorry to say this, but this logo in my view has a very little chance for the following two reasons.

1. Anyone who would not know about the Souri (i.e. most of the world), thinks that Google promotes burning Iranian flag (in revenge for the burned US flags) or an attack on Iran.

2. If it's the most important celebration for many nations, what is the Iranian flag doing there? Or is Iran the most important?

Conclusion: remove the flag and it makes a lovely logo.


Paidar Iran

Please use the press@google.com because ...

by Paidar Iran on

If you do send any emails to Google for Chaharshanbeh Soori logo, please use the press@google.com because the other email, help@google.com does not respond to these types of requests and their response is sort of non-response.


MM

how about the following picture for 4-shanbeh-souri logo?

by MM on

//www.facebook.com/photo.php?pid=9303&id=100000432370672

Some say it is a bid excessive, but it is just a symbol.


Atessa1

Great Suggestion

by Atessa1 on

Passing it to friends too.


Red Wine

Done !

by Red Wine on

Done !


Orang Gholikhani

I'm just a forwarder

by Orang Gholikhani on

Actually I received this from a freind and forward it to JJ.

I ven't planned to post it as a blog (as usually I post only poetry). JJ post it for me in 1 second !! it is the first time I post something as quickly ! and it is OK ;-)

I think we need also a logo for HaftSeen and Sizdeh bedar but I'm not a good designer.

Take cere.

Orang


Anonymouse

Orang jaan great timing! I sent my email and will forward.

by Anonymouse on

Everything is sacred.


Souri

Thank you Orang jon

by Souri on

I also sent it  to all my friends. This is great!


Jahanshah Javid

Done!

by Jahanshah Javid on

Thanks for the suggestion Orang. The logo could have been better, but nice enough :)