عمو زنجیر باف

عمو زنجیر  باف
by Orang Gholikhani
05-Mar-2010
 

عمو زنجیر باف

یافتی

عشق که دور انداختی

یار آمده

با صدای چی

هستی و هیچی

سر و بالا کن

یار و نگاه کن

چشمشو ببین

اشکاشو پاک کن

عمو زنجیر باف

شعر و غزل ساختی

پشت دل انداختی

بهار آمده

با صدای حریر

هفت سین بچین

کلهارو ببین

سبزی بر زمان

روح پر حیا

با صدای ما

اورنگ
March 2010


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

مرسی شرا ب سرخ

Orang Gholikhani


اگر پوستر درست کردی به من خبرش را بده

اورنگ

 


Red Wine

زیبا

Red Wine


 

چه زیبا گفتی‌ این را اورنگ جان ! دلم می‌خواهد سر فرصت برای این شعری که گفتی‌ یک پوستر درست کنم...

آخر هفته خوبی داشته باشی‌ و همیشه سلامت !


Orang Gholikhani

Thank you Azarine jan

by Orang Gholikhani on

you are welcome.

Orang


Azarin Sadegh

Nice!

by Azarin Sadegh on

Thank you so much for this sweet poem! Nice rhythm…I like your version of Amoo Zanjir Baaf much better!