تو با سکوت

تو  با سکوت
by Orang Gholikhani
17-Feb-2010
 

قدرت با تو بود

هستی از تو بود

عشق هرچه بود

صدفی سر بسته بود

مروارید اشک تو بود

روح ساقی اسیر شعر تو بود

وقتی لرزش تار مکث کرد در سکوت

راهنما ی ما دست تو بود

قلب خاک پای تو بود

روان همکیش و همنوای تو بود

نگاه مات روی توبود

گناه دیدن موی تو بود

زمان برده مژگان تو بود

با هر تپش میگسیخت ضمیر سکوت

قدرت سکوت ازان تو بود

اورنگ
Fev 2010


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Thanks Red Win

by Orang Gholikhani on

Hope one day I may be able to share a glace of wine with you.

Ghorbanat.

Orang


Red Wine

Orang Jan .

by Red Wine on

 

اورنگ جان میدانی که همیشه در بلاگ تو پرسه میزنم و نوشته‌های تو را با ساز دیگری میخوانم !

این آهنگ به یادم آمد :

ازآن زمان که آرزو چو نقشی از سراب شد
تمام جستجوي دل سؤال بي جواب شد


نرفته کام تشنه ای به جستجوي چشمه ها
خطوط نقش زندگی چو نقشه ای بر آب شد


چه سينه سوز آه ها؛که خفته بر لبان  ما؛
هزار گفتنی به لب اسير پيچ و تاب شد


نه شور عارفانه ای؛ نه شوق شاعرانه ای؛
قرار عاشقانه هم شتاب در شتاب شد


نه فرصت شکايتی؛نه قصه و روايتی؛
تمام جلوه های جان چو آرزو به خواب شد


نگاه منتظر به در نشست و عمر شد به سر
نيامده به خود نگر که دوره ی شباب شد


Orang Gholikhani

Romantisme is not a competition ;-)

by Orang Gholikhani on

Thanks to all with your kind words.

Souri jan, romantisme is not a competition as machisme could be;-)

Nowdays world is more machism than ever specially in countries like Iran. More there are romantics more peace would reign on earth.

Hopefully, I live somewhere romantism is still a strong value, I'm happy that IC protect also romantism thanks to JJ.

Ghorban Hamegi.

Orang


Monda

khosh be haaleh taraf

by Monda on

This is beautiful Orang jan.


Souri

Not true :)

by Souri on

The most romantic guy of IC is still Jahanshah joon !

"Mikhay az site birounet koneh ?"

I'm sure he will come up with a new blog tomorrow, to bit Orang!


Anonymouse

Very nice! Orang jaan you've become i.com's most romantic guy!

by Anonymouse on

Everything is sacred.


Souri

خون و جنون, حمید مصدق

Souri


کسی با سکوتش
مرا تا بیابان بی انتهای جنون برد
کسی با نگاهش
مرا تا درندشت دریای خون برد
مرا بازگردان
مرا ای به پایان رسانیده آغاز گردان


Anahid Hojjati

Very Beautiful Orang jan

by Anahid Hojjati on

Dear Orang, thanks for another great poem. Very touching.


Souri

Baba, me too....:)

by Souri on

I tried to say something, but my copy-past didn't work! I Wanted to say that it was very powerful, specially this

قدرت سکوت ازان تو بود


Jahanshah Javid

Sigh...

by Jahanshah Javid on

Lovely... lovely...