و یک صدا

و یک  صدا
by Orang Gholikhani
20-Jan-2010
 

و یک صدا میشنوم

در گوشه تاریک مغزم

و یک غزل میطلبم

در کشمکش لبریز قلبم

و یک ستاره میگیرم

در پهنای فضا ناچیزم

و یک خط و اثر میبینم

در قبال زمین بیچیزم

و یک زمان می میرم

در صورت یارم پیرم

و یک گرجه شراب میریزم

در حلال ماه اشک مستی میریزم

اورنگ
Jan 2010


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani