خاطره

Orang Gholikhani
by Orang Gholikhani
19-Jan-2010
 

در ابر شیره ای بردن دست

کنار چشمه زیر درخت سیب مست

در گردباد زمین خاکی

دویدن تو کوچه بن بست

شب تابستان روی پشتبام

با کش و سنگ رفتن به شکار ماه

بادبادک کاغذی چسبیده به قلب با نخی

دو چرخه دست بلند

خواب عیدی

شادی سفر

آخرین کاست داریوش
…...

خونه این خونه خالی

چه روزا رو به یادم میاره

او رنگ
Aout 2006


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani