برگشت

Orang Gholikhani
by Orang Gholikhani
19-Jan-2010
 

دختر کوچکی بود

پرنده ای صورتی

آوازی بود

در آسمان آبی

زمزمه میکرد

داستان عشق ماهی

داستان دیوار و پیچک

رقص شعله و ناز

پلی بود بین ما و خا طره

راه میبرد به قلب حافظه

تا جاده به مرداب رسید

جمعه بارانی آمد

پرید و دیگر نیامد

کجا بود در قفس بود

در نفس بود

در گوش ما بود

سایه ها میگذشتند

تو خالی و پر صدا

پر از ریا و ننگ

غربت ما بود تنگ

روزی سحر به ما رسید

قربت غرب به سر رسید

خورشید دوباره از شرق آمد

پرنده خانم پر آمد

حالا دوباره دختر کوچکی می رقصه

روی آهنگ این افسانه

اورنگ Aout 2004


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani