غافل

غافل
by Orang Gholikhani
10-Jan-2010
 

غافل از خواب

عاشقم در باد

که میگزد صورتم

در قلب زمستان

غافل از آینده

حیفی ندارم از گذشته

که میرسد به حال

در قلب زمستان

غافل از نگاه تو

از سرخی لبان تو

که مزه انار میدهد

در قلب زمستان

غافل از تنهائی

از سرمای پشت شیشه إی

که صدا محبوس است

در قلب زمستان

غافل از دروغها

زبان تلخ مرد رندان

که سفیدی برف رانمیگیرد

در قلب زمستان

غافل از شکست

از کوچه که گویند بن بست

میبینم راه محاربان که به آزادی میرود

در قلب زمستان

اورنگ
Jan 2010


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Laleh & Mostafa jan

by Orang Gholikhani on

Thanks for your comments.

Orang


LalehGillani

وای از دست این زمستان...

LalehGillani


اورنگ جان، بهار آزادی که از راه میرسد، گرمای آغوش مام وطن در انتظار همگان است. تا آن روز، گرمای کلام غافل پر امید سرمای این زمستان را به نبرد میخواند. برای شعر زیبایت و امید فردای بهتر، ممنون.


mostafa ghanbari

Very nice

by mostafa ghanbari on

mg

زندگی‌ از مرگ آغاز میشود

و بهار از برگ ریزان خزان و زمهریر یأس.

خدا در آنسو ی محا ربه پنهان است

بی‌ محا ربه خدا را نما یان نتوان کرد.


Orang Gholikhani

I feel good

by Orang Gholikhani on

Red Win jan , Khar jan and all who leave me comments 

Since I'm saying thank you for your comments, I'd like share this time with you this what I feel rally feel when I receive you commnets :

//www.youtube.com/watch?v=SzlpTRNIAvc

Ghorban Hamegi

Orang


Khar

Orang Jaan very nice poem

by Khar on

Thanks!


Red Wine

...

by Red Wine on

Lovely ... Thank you Orang jan .