حرف بزن

حرف بزن
by Orang Gholikhani
01-Jan-2010
 

حرف بزن با من

که گوشهایم پر از غوغا شود

این سکوت باز کن

که تنهائی پر از سودا شود

این شب بکن روشن

که همیاری بانی بی پروا شود

بساز از رویااین برزن

که باز ایران حماسه پرور شود

نکن گریه بر این دامن

که دنیا از فریاد ما رسوا شود

ببین این آه شده آهن

که پیوند ما در آسمان تازه شود

بشو آرش ای هموطن

که آتش بر سیاوش باران شود

اورنگ
Jan 2010


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Monda

Orang jan, Absolutely!

by Monda on

I'm a sucker for life's surprises.  Bring 'em on, I always say.


Orang Gholikhani

Monda Jan

by Orang Gholikhani on

Thanks for your comments.

C'est la vie. Things start some how and evolve to finish some other ways.

Orang


Monda

beautiful Orang

by Monda on

To me, it started off as a conversation between lovers but it ended more than that. 


Orang Gholikhani

Souri jan

by Orang Gholikhani on

Thanks

By finding it original, you made my day :-)

Orang


Souri

Great one

by Souri on

Very nice and meaningful poem, Orang jan.

That was very original. Thank you.


Orang Gholikhani

Thanks Shazde jan

by Orang Gholikhani on

you are welcome.

Orang


Shazde Asdola Mirza

Thanks dear Orang, for this beautiful poem

by Shazde Asdola Mirza on

Every voice counts! Every action counts!