دنیا میچرخد

دنیا میچرخد
by Orang Gholikhani
29-Dec-2009
 

دنیا میچرخد

و من میلرزم در صبح سرد تاریک

نور میرسد از روزنه هائی باریک

یکا یک خسته از دیگری

دنیا میچرخد

و من شیفته موی تو أم

بدنبال شمار مژگان تو أم

یکا یک با عشقی از دیگری

دنیا میچرخد

و لحظه ها رهگذرند بیخبر و نحیف

قطره های باران میرسند خفیف

یکا یک پس از دیگری

دنیا میچرخد

و نیست کسی منتظر ما در این راه

موی سپیدی میبینم گاه به گاه

یکا یک پس از دیگری

دنیا میچرخد

و همه آفاق دوباره شد ه ستیز وجفا

جنگ و جدال فریاد و غوغا

یکا یک پشت به پشت دیگری

دنیا میچرخد

و پیروزی ما میرسد از این بیداد

از ان ماهمیشه این بود چه مرگ چه میلاد

یکا یک با هم بدنبال دیگری

اورنگ

dec 2009


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

نگرانی

Orang Gholikhani


مرسی لاله جان

همیشه وقتی آدم دوره نگرانیش بیشتره. حتی بیشتر از آنهائی که خودشان در خطرند.

یادم میاد در ایران پشت کامیونها یک شعر مینوشتند که خوشم میامد:

گر نگهدار من آن است که من میدانم

شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد

دنیا میچرخد آنچنان که میخواهد و ما خود را به در ودیوار میزنیم تا شاید یک کمی بطرف ما بچرخد و او میچرخد.

قربانت

اورنگ

 


Orang Gholikhani

Thanks Shazde jan

by Orang Gholikhani on

Thanks for your support.

Orang


Shazde Asdola Mirza

و پیروزی ما میرسد از این بیداد

Shazde Asdola Mirza


Every voice counts! Every action counts!


LalehGillani

وایسا دنیا

LalehGillani


مثل همیشه شعری پر معنا و قوی. انگار مانند رضا صادقی فریاد میزند: "وایسا دنیا..." چی بگم، اورنگ جان. نگران عزیزانم هستم. خبر از ایران خیلی بده... از شعر زیبایت ممنونم.


Orang Gholikhani

شراب سرخ جان

Orang Gholikhani


 

لطف داری

اورنگ


Orang Gholikhani

Souri jan

by Orang Gholikhani on

Thank you,

Hopefully Iranian's reader support help me to improve my work.

Actually I've never liked complex words in Farsi, since high school. I beleive best poetry are maden by simple words. Words you use in day to day life, would make poems closer to your life.

Simple is beautiful.

Ghorbanat.


Orang Gholikhani

Monda Jan

by Orang Gholikhani on

This one is a set of various feeling & thoughts I had these days and all verse are not specially linked.

For that one, as I became older recently, When you are young, you have your parents waiting you and later your children wait you. I figure out that when you become old, nobody is waiting you ! And what if after death there is nobody either waiting us on the other side ?!

I would make another one more focused about this topic. It is oldness poetry.

Thanks for your comment and intrest.

Ghorbanat.

Orang

 


Red Wine

...

by Red Wine on

 

اورنگ جان ما همیشه از خواندن اشعار شما خشنود می‌شویم.

موفق باشید.


Monda

Orang jan, what about our limited time on this planet?

by Monda on


دنیا میچرخد

و نیست کسی منتظر ما در این راه

een tanhaa khati bood ke nafahmidam.. ghorbanat just the same. 


Souri

Orang jan

by Souri on

Beautiful and very timely poem!

Did you know that your Farsi is getting enriched more and more every day ? :)

I loved that one. So true!