بگو

بگو
by Orang Gholikhani
19-Dec-2009
 

بگو این راه بکجا میرود
 

غبار این قافله بچشم کی میرود
 

تن خسته                                        روح شاد
 

مغز بسته                                   قلب پاک
   

بگو این شعر از کجا می آید
 

اشک سرما از کجا می بارد
 

چشم خواب آلود                   آه مفلوک
 

دست  فرسوده                       حرف پوک
   

بگو چه خبر از آن دشت سبز
 

میرسد تا عرش تپش نبض
 

تشویش هیات                  ترک دل
 

شبه کشتیِی              نشسته به گِل
   

بگواین  فردای ما کجاست
 

امروز نبردی آشناست
 

راهی جدید          دوندهی در عمق طول
 

پشتکار یار                کوهی برای غول
    

بگواین آتش چرا هنوز می سوزد
 

گفتار و کردار کی به پندار می دوزد
 

شعله سرخ               سبزی برگ
 

راهی سپید                سیاهی مرگ
 

اورنگ
 dec 2009
 


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Words coming with the wind

by Orang Gholikhani on

Thanks Mostafay aziz for your kind words.

My feeling is that it is a better way to transmit ideas smoothly to people letting each one reaching his own "Ossyan" by his own manner.

Indirectly speaking in a poem, is more efficient than being too direct.

Ghorbanat.

Orang

 

 


mostafa ghanbari

Simple and genuine

by mostafa ghanbari on

mg

راهی‌ و مقصدی،    کار وانی و غباری و چشمی، و قافله سالاری که در همهمه کویر و تو فان گم شده است.

شعر‌ها میا یند، از هر سمت نا‌ شناخته، از هر کجای نا‌ کجای جان.

شمعی بیا فروز، سا غری پر کن و دستی بیا فشان

فردا همینجاست، پشت در پندار‌ها ی به هم دوخته.

اورنگ عزیز شعرت ساده و اصیل و دارای پیام است. جرات بیشتری بخرج بده و بگذار که کلمات در درونت به عصیان برسند.


Orang Gholikhani

Thanks Shazde jan

by Orang Gholikhani on

merci


Shazde Asdola Mirza

سبز و پاینده باشی‌ که زیبا می‌‌سرایی

Shazde Asdola Mirza


Every voice counts! Every action counts!


Orang Gholikhani

...

by Orang Gholikhani on

Je t'en prie cher vin rouge, merci à toi.

Ghorabanat

Orang


Red Wine

...

by Red Wine on

Merçi Orang jan ...


Orang Gholikhani

Shabahee

by Orang Gholikhani on

Thanks Monda and Ali Jan

Ali Jan, as you say both could work. What came to my mind when I wrote it is : Shabahee.

It is the amazing point with Farsi !

Ghorban Hamegi

Orang


Ali P.

'Shebh' yaa 'shabeeh' keshtiee?

by Ali P. on

I guess both could make sense.


Monda

simple and beautiful

by Monda on

I especially love your kashti be gel metaphor expressing the angst one feels in confusion.