قطار شب

قطار شب
by Orang Gholikhani
13-Dec-2009
 

در قطار شب دروغ میگویم

به خودم به ستاره ها

در قطار شب پند بیجا میدهم

به زمان به بیگانگان

در قطار شب از زمین دل میکنم

برای آسمان برای چشم تو

در قطار شب هذیان میگویم

از سر بستگی از بی هدفی

در قطار شب کمبود شده سرنوشتم

از دوری تو از نزدیکی جدال

در قطار شب خارجی هنوز منم

در زمان میان بیگانگان

در قطار شب خواب میبینم

از خودم از ستاره ها

در قطار شب آینده را میبینم

در آسمان در چشم تو

***

اورنگ
dec 2009


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

مرسی همسفر

Orang Gholikhani


لاله جان خوشبختانه به لطف ایرانیان این سیت چندتا همسفر مثل شما هستند که قلب ما را شاد کنند

مرسی

اورنگ


LalehGillani

سفر بخیر

LalehGillani


اورنگ جان، مرسی. چقدر زیبا. نقل سرنوشت نسل ما. میشود آنروز برسد که قطار بایستد و ما را از شب رها کند؟ کسی این را به ما هدیه نخواهد داد. باید برایش تلاش کنیم...