شکست سرما

شکست سرما
by Orang Gholikhani
05-Dec-2009
 

بیا خورشید زمستانی

مروتی کن با آشنا

وقتی در سایه باد شمال

شلاق میزند بیرحم

وعده إی از برف

یا باران سردشرم

نه شکست جواب زندگی نیست

چشمانم میسوزد از سرما

در باد طاقت فرسا

ابرهای سیاه پائین

بسته دید افق آذرین

چرا باران را ابائی

و زمستان بی صفائی

نه شکست جواب زندگی نیست

تو را میبینم پشت پنجره

گرم گفتگو با خاطره

نشسته در جستجوی رویا

نگاهی سیاه گمشده در سودا

میابم در چشمهایت هدفم

میبینم که با تو من پیروزم

نه شکست جواب زندگی نیست

اورنگ
dec 2009


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

ناهید جان

Orang Gholikhani


لطف داری ناهید جان

قربانت

اورنگ


nahidi

مرسي

nahidi


مرسي اورنگ جان

پيروز باشي


Orang Gholikhani

دوستان عزیز

Orang Gholikhani


ایراندخت جان , سوری جان ، دردونه جان و علی غزیز

 

مرسی از تشویقتان.

 

همینجور که فرهاد میخواند با کمک شما زمستون و سر میکنم.

 

اورنگ

 

 


Dordooneh

Beautiful

by Dordooneh on

تو را میبینم پشت پنجره

گرم گفتگو با خاطره

نشسته در جستجوی رویا

نگاهی سیاه گمشده در سودا

میابم در چشمهایت هدفم

میبینم که با تو من پیروزم

نه شکست جواب زندگی نیست


Souri

No that's not the answer!!

by Souri on

Agreeeeeeeeeeeeeed!

LoL Thank you so much.

 


IRANdokht

warm and hopeful

by IRANdokht on

Thanks for the sweet poem Orang jan! 

IRANdokht


Ali P.

Gofteem baaz iin Orang oomad deepresemoon koneh...

by Ali P. on

keh khordeem beh iin bait:

تو را میبینم پشت پنجره

گرم گفتگو با خاطره

 

Cheshm o delemoon vaa shod, yaadeh taraf oftaadeem.. :-)

Yours,

Ali p.

 


Orang Gholikhani

Thanks Monda jan

by Orang Gholikhani on

Shabeh Yalda is coming, we have always rainy time in Paris.

Ghorbanat.

Orang


Monda

Nice Orang jan

by Monda on

My friend in DC just called to report their first snow.  I'm jealous!

My favorite:


گرم گفتگو با خاطره

نشسته در جستجوی رویا

نگاهی سیاه گمشده در سودا

نه شکست جواب زندگی نیست