کهکشان یار

کهکشان یار
by Orang Gholikhani
29-Nov-2009
 

بدنیا آمدن ستاره یار

انفجاری آسمانی در بهار

زمان ابدیتی کوتاه از تقدیر

سکوتی در خلع زندگی حقیر

نوری رسیده از راه دور

خدائی خموش وخسته از غرور

خورشید فقیر از استراحت

ماه عاشقان که میکشد حسرت

بیا برقصیم با ستاره یار مستانه

در راه شیری با عشقی جاودانه

تا ابدیت .....

اورنگ
Nov 2009


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Red win

by Orang Gholikhani on

It would be a honor for me if you do it.

Merci redwine aziz

Orang


Red Wine

...

by Red Wine on

I would like to put it in one of my piano's instrumental songs...

Merçi Orang jan .


Orang Gholikhani

Monda & Farnoosh jan

by Orang Gholikhani on

Thanks for your comments.

Orang


Farnoosh

بسیار زیبا و لطیف!

Farnoosh


چه شعر عاشقانهء قشنگی اورنگ خان.  ممنونم.  بسیار حساس و لطیف.


Monda

This is Beautiful Orang!

by Monda on

One of my most Favorites by you. Thank you!